Tidskriften Västerbotten Artiklar om Obbola

Skiftjobbare Obbola Linerboard 1978-79.

Hösten 1978 uppförde Västerbottens-ensemblen Christer Brosjös och Leif Stenbergs pjäs »Skiftet» på Obbola Folkets hus. Efter föreställningen hade LO-tidningen anordnat en diskussion om skiftarbetets villkor. Det blev anledningen till fortsatta samtal och reflexioner hos en grupp pappersarbetare vid storindustrin i Obbola — Obbola Linerboard AB. De deltog vid samma tid i en fotocirkel i Kursverksamhetens regi och uppmuntrades av cirkelledaren Lars Borg att ta kameran till hjälp för att beskriva sin situation som skiftesarbetare. Resultatet av fotograferingen, som utfördes under ett halvår 1978-79, blev utställningen »Skiftjobbare», som naturligtvis visades i Obbola, men senare också i Umeå (i museet) och i Skellefteå. Ett urval bilder ur denna samtidsdokumentation med texter av deltagarna och deras fruar upptar huvuddelen av häftet. Materialet har grupperats som en serie självport
rätt med den bildmässiga beskrivningens tyngdpunkt på arbetsplatsen, pappersbruket.

Tidskriften Västerbotten1980_3

————————————————————————————————————————

TVÅ SÅGVERKSKASERNER I OBBOLA Sid 262 Karin Eriksson

I en skildring av industriarbetarens bostad i Västerbotten genom tiderna kan man inte gå förbi sågverkskasernerna »Ettan» och »Tvåan» i Obbola, även om de är rivna sedan några år. Dessa båda kaserner är de största som uppfördes i länet och är exempel på de bolagsägda arbetarbostäderna, när de under 1800-talets andra hälft stod som lägst med avseende på boendestandard och utrymme. Kasernerna uppfördes tillsammans med ytterligare två invid Obbola ångsåg när den togs i drift 1889

———————————————————————————————————————–

En bro blir Text: Anne Grönlund Foto: Lena Sondell

Umeå kommuns beslut om att bygga en bro mellan Holmsund och Obbola kommer som en efterlängtad nyhet för de båda samhällena vid Umeälvens mynning. Frågan om en fast förbindelse över älven har drivits hårt av in- dustrin och de lokala politikerna. Kampen har pågått i årtionden. När bron böjar byggas vid årsskiftet 1987/88 går det desto snabbare. Svenska och norska anläggare samlas för att på mindre en 22 månader färdigställa den 1,4 kilometer långa bron. Det här är historien om Obbolabron och om människorna som bygger den.