Styrelsen Obbola Hembygdsförening 2018

Ingegerd Brändström Ordförande

Rabbe Sjöberg, Vice.ordförande

Ammi Andersson Sekreterare

Anette Nilsson, kassör

Håkan Lindkvist Ledamot, webbmaster & ansvarig för www.obbola.se samt www.hembygdsforening.obbola.se

Gunnar Holmberg Ledamot

Annelie Swärd Ledamot

Stellan Elebro Ledamot

Göran Burman Ledamot

Britt Vännström Ledamot

Bojan Öhlund Ledamot

Stadgar

Stadgar Obbola hembygdsförening sid1

Stadgar Obbola hembygdsförening sid2