Obbola Krönikan Innehåll och beskrivning

kronika_logo

Genom årsskriften OBBOLA KRÖNIKA vill hembygdsföreningen ge kunskap och information för att förverkliga den målsättning som uttrycks i stadgarna. Obbola Krönika produceras av hembygdsföreningens styrelse i samarbete.

Ansvarig utgivare är Krönikans redaktör, som gärna tar emot artiklar och notiser
för kommande utgåvor av Krönikan. Ett generellt stoppdatum för bidrag till kommande nummer brukar vara den 1 mars.

Krönikans redaktör är:
Rabbe Sjöberg
Bodviksvägen 14, 913 42 OBBOLA
Tel.: 090 – 45 258
e-post: rabbeksjoberg@gmail.com

  • Innehåll och beskrivning

 

Krönikans allra första nummer 1998 
Beskriver Obbolas geologiska historia, om hur ön steg ur havet, om de första bosättarna och öns tidiga utveckling#49. omsl. 1_1998, färg

Nummer 2, 1998 

Berättar om den stora emigrationen från ön vid sekelskiftet 1900, om soldaterna och det tidiga näringslivet och kommunikationernas utveckling.

#52. Omsl. 2_1998 (1)

Nummer 1, 1999 

Beskriver folkrörelsernas genombrott, industrialismens påverkan på samhället genom sågverksepoken, massaindustrin och de bostadsproblem som då uppstod.
#50. Omsl. 1_1999
Nummer 2, 1999 
Handlar om jordbruket kring förra sekelskiftet. Om fisket och fiskarenas upplevelse av fisket vid denna tid. Dessutom handlar häftet om älgjakt och om Bredskär från lotsstation till militärt intresseområde.
#53. Omsl. 2_1999
Nummer 1, 2000 
Handlar om säljakt och äventyr på sälisarna, om nöjeslivet nere på verket och om musikanterna och danserna på banorna vid Harpsjön och Bredviken.
#51. Omsl. 1_2000
Nummer 2, 2000 
Berättas om timmerdragningen i Västerfjärden, kooperationens uppgång och fall, kvinnorollen, originalet Boman mm.
#54. Omsl. 2_2000
Årskrönikan 2001 
Handlar om två visor om Obbola, fågellivet i deltat och naturen på ön och om en kulturhistorisk inventering på ön.
#55. omsl. 2001, duplex
Årskrönikan 2002 
Ger en handledning till den nyöppnade fornstigen, berättar om bildkonstnärerna Gustav Emil Jonsson och Einar Lindberg och om kända idrottsprofiler från förr och nu och mycket mer.
OK. 2002 (kopia)
Årskrönikan 2003 
Har ett blandat innehåll där de ledande artiklarna handlar om konstnären helge linden och Obbolafabrikens arkitektur. Andra artiklar beskriver bl.a. Obbola på 1930-talet, prinsbesöket år 1940, Skjort-Olle, fregatten af Chapmans besök i Bredskärssundet 1809 och om ett ovanligt fågelbesök i Obbola.
OK. 2003 (kopia)
Jubileumskrönikan 2004 
Är det tionde extratjocka numret i serien. Det har ett blandat innehåll med flera personporträtt och tidskildringar från 1930- och 1940-talet. En längre artikel beskriver öns befolkning på 1500- och 1600-talet. Numret avslutas med en innehållsförteckning för alla tidigare nummer av Krönikan.
OK. 2004 (kopia)
Årskrönikan 2005 
Handlar om en maritimhistorisk studie av Umeälvens mynningsområde; Obbola på 1940-talet, årfabriken och gamla affären på Linjevägen. För 200 år sedan genomfördes storskifte i Obbola och den gamla kartan visar många nu bortglömda platsnamn. Många obbolasoldater deltog i krigen på 17- och 1800-talen, de får här sin historia skriven. Slutligen om varför nästan hela ön nu är kalhuggen – en skogshistorisk berättelse. 
OK. 2005 (kopia)
Årskrönika 2006
På Obbolaön finns många naturskyddade och skyddsvärda naturområden. Bröderna Forsén, taxiägaren John Duncker och murare Karlsson var på sin tid bemärkta obbolabor. Lövholmsviken och Sundet är två av öns många sommarstugeområden som fått sin historia skriven. Säljägarnas språk och mycket mera får rum mellan denna krönikas pärmar.
Skärmavbild 2014-06-25 kl. 09.19.31
Årskrönika 2007
Huvudtemat detta år är Tarv som beskrivs ur flera synvinklar av flera författare. Frans Edlund berättar sin historia och Bror Åberg får sin historia berättad. OIK och Nätet är två av många föreningar i Obbola. Vid fjolårets marknad blev vår Obbolakarta en försäljningssuccé. Konstnären bakom kartan, Gösta Sebbfolk, beskriver kartans tillkomst. I hembygdsföreningens regi har nu strandpromenaden börjat snyggas till vilket visas med ett bildreportage.
Skärmavbild 2014-06-25 kl. 09.20.41
Årskrönika 2008
Ett innehållsrikt nummer med flera sidor färgbilder. Jens Jonsson Obbolaregissör med framgång presenteras, liksom familjerna Glas och Scharin med anledning av funna bilder från Astrid Värings arkiv. Skomakarfamiljen Nilsson från Verket kom att dominera Umeås skokultur. Laga skiftet 1885-89 fick stora inverkningar på hur byns ägor fördelades och den moderna byn växte fram. Visste ni att vi har arkitektoniskt värdefulla hus på Verket? Gunnar Färjare berättar. Ett flertal kortare notiser om Obbola idag och förr fullbordar denna årgång.
2008

 

Årskrönika 2009
Denna årskrönika behandlar i flera artiklar tvåhundraårsminnet av ryssarnas landstigning på Obbolaön år 1809 och det krigssjukhus som ett halvår senare inrättades i byn. Krönikans omslag visar denna landstigning i en illustration speciellt målad av Folke Bagger för detta ändamål. Obbola bys arkiv har varit försvunnet i nästan ett halvt sekel. Nu är det återfunnet berättar Krönikan, som även beskriver ett annat fynd, resterna av en handspegel från 300-talet. Denna hittades uppe på Romlet. Ute vid kusten var förr sjömärken nödvändiga för att man skulle kunna navigera rätt. Om kummel och fyrar, speciellt runt Bredskär, berättas i en artikel. En båttyp för varje årstid och varje ändamål behövdes härute. Dessa beskrivs i ord och bild. Familjen Nordström var synonymt med postkontoret åren 1939 – 1966 liksom SSU och ungdomsteater, sång och musik. Om detta berättas i Krönikan, liksom flera notiser om allt det märkliga som hände i naturen året 2008. 
2009

 

Årskrönika 2010
Thomas Hansson-Mild blev 2009 världsmästare i OK-jolle. Självklart vi uppmärksammar detta i Krönikan som har ett blandat och brett innehåll med bl.a. Obbola skolas vattenvecka och bönhusen i Obbola. Vi berättar om Obbola-Byvikens handelsträdgård och huset med punchverandan. Redaktionen har fått tre ark med Einar Lindbergkarikatyrer av obbolaprofiler från 1930-talet. Samme man skrev även valsen ”När Storfjärden går”, som här trycks med ord och noter. Nätfiske under isen är en utdöende konst. Här får vi både en beskrivning av denna samt ett recept på lakasoppa.
2010

Årskrönika 2011
Gunnar Färjare berättar om hur det såg ut ”Ner i Vika” innan all bebyggelse revs. I den gamla smedjan jobbade Gösta Söderqvist i mer än 50 år. Skräpet på Holmen är industriminnen. Hur var det på Verket på 1950-talet? Uno Sköld och Gunnar Holmberg berättar. På några timmar kan havsnivån visa hur det såg ut för hundra år sedan och hur det kommer att se ut i framtiden, Rabbe Sjöberg berättar. Detta och mycket annat som om den gamla herrgårdens trädgård och allt som händer på skolan berättas i denna välmatade årgång av Krönikan.

2011

Årskrönika 2012
Astrids kiosk på byn får sin minnestecknare, liksom dryckesbåten och dryckesbilen och flera andra minnen från ett svunnet Obbola. På Vitskär finns ett spännande hus byggt av gråsten. Salteriets historia berättas inför ett succefyllt nyöppnande. Ett gammalt VK-klipp berättar om godbitar i Obbola byaskrin. Obbola motor & musikklubb presenteras, en spännande gräsmatta och mycket mer.

img100 (1)

Årskrönika 2013
Ett nummer helt i fyrfärg med många vackra fotografier. Hur var det att arbeta på fabriken på 1950-talet? Läs så får du veta. Längst ut på ön ligger Vitskär, där hårt väder och ljuva sommardagar möts. En tur till Bredskär väckte minnen somberättas av Else-Marie Jarl. Obbola och deltat är ett av landets fågelrikasteområden, berättar Per Hansson. Isfisket vid Nyvik lockar gammal som ung. Åretsporträtt handlar om dragspelaren Curt-Ivan Ericsson och därtill finns flera småartiklar från skola och fritid.

 

2013

 

Årskrönika 2014

Jubileumsnummer. En årsskrift med blandat innehåll. Vi berättar om en emigrantfamiljs öden i väst och hur en obbolagård blev återuppbyggd i Uppsala. Hur ett finlandsbarn blev rotfast i Obbola. Hans Widding berättar om barndomsäventyr bland pansarskepp och ubåtar i Obbolafjärden. Naturligtvis innehåller skriften minnen från olika tider och ett 70-årsjubileum av öns förste och hittills ende Vasaloppsvinnare ochmycket mer. Ett stort antal vackra färgbilder pryder den 66-sidiga skriften.

10405365_852934901387501_9085745542287296230_n (1)


Lämna ett svar