Kulturarv från Obbola

Länkar till Västerbottens museums ”Kulturarv Västerbotten”

”Här kan du hitta vyer från din hemby förr i tiden, bilder på gamla släktingar, studera vilka vardagsföremål och redskap de använde och som omgav dem. Du kan hitta spännande företeelser från museernas samtidsundersökningar såväl som forntidsfynd från de arkeologiska undersökningarna.”http://www.kulturarvvasterbotten.se/sok/plats/index.html

 Skriv Obbola i fältet för ort, sedan SÖK


Lämna ett svar