Bli medlem

Bli medlem

Medlem i hembygdsföreningen blir man genom att betala en medlemsavgift, f.n. 50 kr, hel familj 100 kr, på plus giro 618 55 65-6. Glöm inte skriva namn, adress och telefonnummer på talongen


Lämna ett svar