Befolkningen i Obbola under 1500- och 1600-talen

Befolkningen i Obbola under 1500- och 1600-talen