Föreningen, som bildades 1997, har enligt stadgarna till uppgift att tillvarata och vårda Obbolas kultur och att väcka intresse och förståelse för hembygden.

Föreningen är medlem i Västerbottens hembygdsförbund. Hembygdsföreningen har sin bas i Obbola, som ligger 15 km söder om Umeå där Umeälvens två grenar, Väster- och Österfjärden, omger ön.

, 2014-06-09. Kategori: Obbola hembygdsförening.

Om Obbolahembygdsforening

Om Obbola Hembygdsförening

Föreningen, som bildades 1997, har enligt stadgarna till uppgift att tillvarata och vårda Obbolas kultur och att väcka intresse och förståelse för hembygden.

Föreningen är medlem i Västerbottens hembygdsförbund. Hembygdsföreningen har sin bas i Obbola, som ligger 15 km söder om Umeå där Umeälvens två grenar, Väster- och Österfjärden, omger ön.

Föreningens kontaktuppgifter
Obbola Hembygdsförening
c/o Ödling
Byvägen 13, 913 42 OBBOLA
Tel: 090 – 45 066
E-post: info@obbola.se