#50. Omsl. 1_1999

Obbola Krönika 1999 Nr 1

50.00 kr

  • Nummer 1, 1999 
    Beskriver folkrörelsernas genombrott, industrialismens påverkan på samhället genom sågverksepoken, massaindustrin och de bostadsproblem som då uppstod.
Kategori:

Produktbeskrivning

  • Nummer 1, 1999 
    Beskriver folkrörelsernas genombrott, industrialismens påverkan på samhället genom sågverksepoken, massaindustrin och de bostadsproblem som då uppstod.
    #50. Omsl. 1_1999