Årsmöte

Obbola Hembygsförenings årsmöte
Söndagen den 5 mars kl. 14.00
på Trappan.
Efter mötet kåserar professor Lars-Erik Edlund om Ord och namn berättar
, 2017-02-26. Kategori: Nyhet.

Om Obbolahembygdsforening

Om Obbola Hembygdsförening Föreningen, som bildades 1997, har enligt stadgarna till uppgift att tillvarata och vårda Obbolas kultur och att väcka intresse och förståelse för hembygden. Föreningen är medlem i Västerbottens hembygdsförbund. Hembygdsföreningen har sin bas i Obbola, som ligger 15 km söder om Umeå där Umeälvens två grenar, Väster- och Österfjärden, omger ön. Föreningens kontaktuppgifter Obbola Hembygdsförening c/o Ödling Byvägen 13, 913 42 OBBOLA Tel: 090 – 45 066 E-post: info@obbola.se