2009
2009

Obbola Krönika 2009

50.00 kr

Årskrönika 2009

Denna årskrönika behandlar i flera artiklar tvåhundraårsminnet av ryssarnas landstigning på Obbolaön år 1809 och det krigssjukhus som ett halvår senare inrättades i byn. Krönikans omslag visar denna landstigning i en illustration speciellt målad av Folke Bagger för detta ändamål. Obbola bys arkiv har varit försvunnet i nästan ett halvt sekel. Nu är det återfunnet berättar Krönikan, som även beskriver ett annat fynd, resterna av en handspegel från 300-talet. Denna hittades uppe på Romlet. Ute vid kusten var förr sjömärken nödvändiga för att man skulle kunna navigera rätt. Om kummel och fyrar, speciellt runt Bredskär, berättas i en artikel. En båttyp för varje årstid och varje ändamål behövdes härute. Dessa beskrivs i ord och bild. Familjen Nordström var synonymt med postkontoret åren 1939 – 1966 liksom SSU och ungdomsteater, sång och musik. Om detta berättas i Krönikan, liksom flera notiser om allt det märkliga som hände i naturen året 

Kategori:

Produktbeskrivning

 

 

Årskrönika 2009

Denna årskrönika behandlar i flera artiklar tvåhundraårsminnet av ryssarnas landstigning på Obbolaön år 1809 och det krigssjukhus som ett halvår senare inrättades i byn. Krönikans omslag visar denna landstigning i en illustration speciellt målad av Folke Bagger för detta ändamål. Obbola bys arkiv har varit försvunnet i nästan ett halvt sekel. Nu är det återfunnet berättar Krönikan, som även beskriver ett annat fynd, resterna av en handspegel från 300-talet. Denna hittades uppe på Romlet. Ute vid kusten var förr sjömärken nödvändiga för att man skulle kunna navigera rätt. Om kummel och fyrar, speciellt runt Bredskär, berättas i en artikel. En båttyp för varje årstid och varje ändamål behövdes härute. Dessa beskrivs i ord och bild. Familjen Nordström var synonymt med postkontoret åren 1939 – 1966 liksom SSU och ungdomsteater, sång och musik. Om detta berättas i Krönikan, liksom flera notiser om allt det märkliga som hände i naturen året 

2009