2008

Obbola Krönika 2008

50.00 kr

  • Årskrönika 2008
    Ett innehållsrikt nummer med flera sidor färgbilder. Jens Jonsson Obbolaregissör med framgång presenteras, liksom familjerna Glas och Scharin med anledning av funna bilder från Astrid Värings arkiv. Skomakarfamiljen Nilsson från Verket kom att dominera Umeås skokultur. Laga skiftet 1885-89 fick stora inverkningar på hur byns ägor fördelades och den moderna byn växte fram. Visste ni att vi har
    arkitektoniskt värdefulla hus på Verket? Gunnar Färjare berättar. 
    Ett flertal kortare notiser om Obbola idag och förr fullbordar denna årgång.
Kategori:

Produktbeskrivning

  • Årskrönika 2008
    Ett innehållsrikt nummer med flera sidor färgbilder. Jens Jonsson Obbolaregissör med framgång presenteras, liksom familjerna Glas och Scharin med anledning av funna bilder från Astrid Värings arkiv. Skomakarfamiljen Nilsson från Verket kom att dominera Umeås skokultur. Laga skiftet 1885-89 fick stora inverkningar på hur byns ägor fördelades och den moderna byn växte fram. Visste ni att vi har arkitektoniskt värdefulla hus på Verket? Gunnar Färjare berättar. Ett flertal kortare notiser om Obbola idag och förr fullbordar denna årgång.

2008