Arkiv: 2017-02-26


Årsmöte

Obbola Hembygsförenings årsmöte
Söndagen den 5 mars kl. 14.00
på Trappan.
Efter mötet kåserar professor Lars-Erik Edlund om Ord och namn berättar